KOP

Klärungsorientierte Psychotherapie

Fremdsprachliche Texte

In diesem Kapitel werden Texte zur KOP in holländisch, englisch, französisch und italienisch aufgeführt.

Holländisch

In dit artikel wordt het procesonderzoek in de cliëntgerichte therapie (CCT) besproken en worden de belangrijkste resultaten gerapporteerd; die betreffen onder andere processturing door de therapeut en de betekenis van de relatie, het invoelend begrijpen en interventies voor het cliëntproces. Er wordt met name aandacht besteed aan het aspect van de sturing in de cliëntprocessen door de therapeut. Het blijkt daarbij essentieel dat een therapeut het expliciteringsproces van de cliënt constructief stuurt. De implicaties van deze onderzoeksresultaten voor de therapeutische praktijk worden besproken.

Kompletten Artikel öffnen (PDF)
Sachse, R. (2014). Procesonderzoek in de clientgerichte therapie en de implicaties voor de therapeutische praktijk. Tijdschrift Clientgerichte Psychotherapie, Procesgericht Experientieel Interactioneel Integratief, 52 (1), 6-18.

In dit artikel wordt een specifiek cliëntgerichte psychotherapie beschreven voor cliënten die lijden aan de zogenaamde ´psychosomatische stoornissen´. De therapievorm draagt als naam: doelgerichte cliëntgerichte psychotherapie (DCgP). De therapie blijkt aantoonbaar succesvol en maakt het mogelijk om cliëntgerichte psychotherapie ook toe te passen bij cliënten die tot nu toe als ´te moeilijk´werden beschouwd, of vrijwel onbehandelbaar zouden zijn (Sachse, 1994b; 1995a; 1995b).
Na een korte inleiding zullen de volgende drie aspecten van de therapie worden uitvergroot om te illustreren waar het in deze therapie met name om draait:
• de onderliggende theorie over de stoornissen,
• de specifieke vorm van de toegepaste, doelgerichte, cliëntgerichte psychotherapie (DCbP),
• de empirische bevindingen bij deze therapeutische benadering.
De resultaten tonen aan dat een speciale, aangepaste, doelgerichte, cliëntgerichte psychotherapie (DCgP) effectief cliënten kan helpen die lijden aan maag- of darmklachten (Ulcus duodeni, Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn).

Kompletten Artikel öffnen (PDF)
Sachse, R. (1997). Clientgerichte Psychotherapie bij psychosomatische stoornissen. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 35, 5-32. PDF auf aktueller Homepage?

Sachse, R. (1987b). Wat betehent zeffexploratie en hoe kann een therapeut het zelfexploratic proces von de client bevonderen? Psychotherapeutisch Paspoort, 4, 71-93.

Englisch

This chapter serves to elucidate a specific client-centered psychotherapy (CCT) approach for those persons who suffer from so-called psychosomatic disorders. This therapy, called goal-oriented client-centered (psycho)therapy (GCCT), has proved to be very successful. It enables psychotherapy to be applied to clients who in the past were considered “very difficult“ or hardly capable of being treated (Sachse, 1994b, 1995a, 1995b).
To clarify what this therapy is about, three aspects are dealt with in more detail after brief introductory section: (1) the underlying theory of disturbances; (2) the specific form of GCCT applied; and (3) illustration of therapeutic principles by way of transcripts.

Kompletten Artikel öffnen (PDF)
Sachse, R. (1998). Goal-oriented Client-centered Psychotherapy of Psychosomatic Disorders. In: L. Greenberg, J. Watson & G. Lietaer (Eds.), Handbook of experiential Psychotherapy, 295-327. New York: Guilford.

Sachse, R., Kramer, U. (2019). Clarification-Oriented Psychotherapy of Dependant Personality Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy, 49 (1), 15-25.
Sachse, R. (2004). From client-centered to clarification-oriented Psychotherapy. Person-Centered and Experiential Psychotherapies, 3 (1), 19-35.

Französisch

Cet article présente une introduction au modèle de la clarification selon Rainer Sachse. Ce modèle s’inspire avant tout des courants psychothérapeutiques centrés sur l’emotion et comprend un certain nombre de notions et de techniques nouvelles et spécifiques. Ainsi, les niveaux de conceptualisation du patient en séance sont présentés et la notion de clarification (Klärung) ou d’explicitation des schémas affectifs discutée. Pour certains patients, notamment avec un trouble de la personnalité, le travail d’explicitation du contenu affectif doit être précédé par un travail sur le niveau relationnel, ce qui est conceptualisé par le modèle de la double régulation de l’action. Ce modèle est brièvement présenté, discuté en lien avec les concepts de la clarification et des implications cliniques abordées. Finalement, nous désirons apporter des éléments de validation empirique du modèle de la clarification selon R. Sachse; des implications pour la formation des psychothérapeutes-experts sont proposées.

Kompletten Artikel öffnen (PDF)
Kramer, U., Püschel, O., Breil, J. & Sachse, R. (2009). Intégrer clinique et recherche: Le modéle de la clarification selon R. Sachse. Psychothérapies, 29 (2), 67-74.

Italienisch
Sachse, R. (2015). Come rovinarsi la vita sistematicamente (e smettero di farlo). Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore.
Sachse, R. & Sachse, C. (2015). Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente (e smettero di farlo). Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore.